FAG SA

DN 10-250 / PN 40 bar / T max = 450°C


 

Zawór zaporowo-zwrotny
kołnierzowy kątowy

 

Nr katalogowy: 333
Rok wydania: 2018
Wydanie nr: VI
Karta nr: 026

Wykonania:
333 – wykonanie standardowe,  

333 A

– wykonanie kwasoodporne,  

333 M

– wykonanie mieszkowe,  

333 R

– wykonanie z grzybem regulacyjnym,  

333 T

– wykonanie z miękkim uszczelnieniem,  

333 WM

– wykonanie morskie,  

333 WMO

– wykonanie na produkty ropopochodne  

Zawór: 333

Zawór: 333

Zawór: 333

Zawór: 333

Zastosowanie:

Zawory zaporowo-zwrotne są zaworami jednokierunkowymi i służą do zabezpieczenia rurociągów przed wstecznym przepływem czynnika roboczego. Dodatkowa funkcja zaporowa pozwala na odcięcie przepływu czynnika roboczego. Zawory należy montować na rurociągach pionowych lub poziomych. Przy montowaniu należy zwrócić uwagę na kierunek przepływu czynnika, który powinien być zgodny z oznaczeniem na kadłubie.

Czynnik roboczy:

Zawory 333 przeznaczone są do wody, pary, kondensatu, oleju oraz innych neutralnych czynników ciekłych i gazowych w przedziale temperatur od -10°C do 450°C, w wykonaniu    WM    do pracy w warunkach morskich i do wody morskiej, w wykonaniu    A    do czynników aktywnych chemicznie takich jak kwasy, zasady, roztwory soli itp. w zakresie stężeń uwarunkowanych odpornością chemiczną materiałów użytych do zaworów. Między innymi: (amoniak i jego pochodne, ług sodowy, kwas siarkowy, glikol etylenowy, solanka, gaz syntezowy, gaz koksowniczy, benzol, fenol, toluen, woda amoniakalna, woda złożowa, woda zdemineralizowana, mazut, produkty pochodne ropy naftowej).

Rysunki poglądowe:
Zawór: 333 DN 10-25
Zawór: 333 DN 10-25

Zawór: 333 DN 32-100
Zawór: 333 DN 32-100

Zawór: 333 DN 125-300
Zawór: 333 DN 125-300

Zawór: 333M 10-25

Zawór: 333M DN 32-100

Zawór: 333M DN 125-300

Główne wymiary:

DN Dz Dp D0 d0x n L f g H h Dk H h MASA
333
MASA
333M
mm 333M kg
15 95 45 65 14 x 4 90 2 16 170 12 120 214 8 4,1 4,1
20 105 58 75 14 x 4 95 2 18 170 12 120 214 8 4,7 4,7
25 115 68 85 14 x 4 100 2 18 170 12 120 214 8 4,9 4,9
32 140 78 100 18 x 4 105 2 18 240 10 160 240 10 10,6 10,6
40 150 88 110 18 x 4 115 2 18 250 12 160 250 13 13,6 13,6
50 165 102 125 18 x 4 125 2 20 265 16 160 255 15 16,0 16,0
65 185 122 145 18 x 8 145 2 22 290 16 200 290 15 28,0 28,0
80 200 138 160 18 x 8 155 2 24 320 20 250 320 18 37,0 37,0
100 235 162 190 22 x 8 175 2 24 350 25 320 460 35 48,0 50,0
125 270 188 220 26 x 8 200 2 26 390 40 320 ?? ?? 59,2 ??
150 300 218 250 26 x 8 225 2 28 440 45 360 ?? ?? 75,5 ??
200 375 285 320 30 x 12 275 2 34 515 60 400 ?? ?? 152,5 ??
250 450 345 385 33 x 12 325 2 38 540 65 500 ?? ?? 253,0 ??

Przykłady rozwiązań:
Grzyb na wkrętkę
 

Grzyb stożkowy
 

Grzyb regulacyjny na drut
 

Grzyb z miekkim uszczelnieniem

Blokada otwarcia

Grzyb z odciążeniem

Grzyb regulacyjny na wkrętkę

Grzyb z wskaźnikiem otwarcia

Zakres stosowania:

Wykonanie Największe ciśnienie roboczego [w bar] przy temp. czynnika (°C)
100 200 250 300 350 400 450 500 510 520 530 550
Standard 40 35 32 28 24 21 13
U ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
H ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
A 40 26 24

Wykonanie w innych gatunkach materiału na zapytanie

Materiały podstawowe:

Nazwa części Materiał
Standard
Tmax 450°C
U
Tmax 530°C
H
Tmax 550°C
A
Tmax 250°C
Kadłub
– DN 15-50
– DN 65-250
 
P245GH
GP240GH
 
(1.0352)
(1.0619)
 
16Mo3
G20Mo5
 
(1.5415)
(1.5419)
 
13CrMo4-5
G17CrMo5-5
 
(1.7335)
(1.7357)
 
X6CrNiTi18-10
GX5CrNi19-10
 
(1.4541)
(1.4308)
Siedlisko kadłuba
– DN 15-50
– DN 65-250
 
GX10CrNi 18-8
G19 9LSi
 
(1.4312)
(1.4316)
Stellit Stellit  
X6CrNiTi18-10
X5CrNi19-10
 
(1.4541)
(1.4308)
Pokrywa
– DN 15-50
– DN 65-250
 
P245GH
GP240GH
 
(1.0352)
(1.0619)
 
16Mo3
G20Mo5
 
(1.5415)
(1.5419)
 
13CrMo4-5
G17CrMo5-5
 
(1.7335)
(1.7357)
 
X6CrNiTi18-10
X5CrNi19-10
 
(1.4541)
(1.4308)
Trzpień X20Cr13 (1.4021) X39CrMo17-1 (1.4122) X22CrMoV12-1 (1.4923) X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)
Siedlisko Grzyba
– DN 15-50
– DN 65-80
– DN 100-250
 
X30Cr13
GX12Cr12
G19 9LSi
 
(1.4028)
(1.4006)
(1.4316)
 
16Mo3
G20Mo5
 
(1.5415)
(1.5419)
 
13CrMo4-5
G17CrMo5-5
 
(1.7335)
(1.7357)
 
X6CrNiTi18-10
X5CrNi19-10
 
(1.4541)
(1.4308)
Uszczelnienia Grafit Grafit Grafit Grafit

Zakres stosowania:

Przepływ
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250
Kv 4 6,3 10 16 25 40 63 100 160 250 360 630 1100

Sposób oznaczeń:

333    –       –       –       –       –   
TYP połączenie materiał grzyb uszczelnienie napęd
 
  kołnierzowe
 
Wykonanie Materiał  
   –    P245GH
GP240GH
(1.0352)
(1.0619)
   –    – standard    –    – grafit    –    – ręczny
   A    X6CrNiTi18-10
X5CrNi19-10
(1.4541)
(1.4308)
   R    – grzyb dławiący    M    – wykonanie mieszkowe    B    – przystosowanie do napędu
   H    13CrMo4-5
G17CrMo5-5
(1.7335)
(1.7357)
   X    – inne    P    – PTFE    E    – napęd elektrycny
   U    16Mo3
G20Mo5
(1.5415)
(1.5419)
     X    – inne    H    – napęd hydrauliczny
 
 
   P    – napęd pneumatyczny
 
 
   X    – inny

Producent zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w wyrobach bez powiadomienia.

Uwagi:

 1. Standardowe wykonanie kolnierzy zaworów wg PN-EN 1092-1 – z przylga-„B1”.
  Na życzenie wykonujemy inne rodzaje przylg i kołnierzy zgodnie z ANSI, BS, DIN lub wg indywidualnych potrzeb Klienta,
 2. Wykonujemy równiez zawory z kolnierzami na cisnienia PN (6÷25) bar,
 3. Wymagania i badania techniczne zaworów wg PN-EN 12266-1,
 4. Klasa szczelności wg PN-EN 12266-1:,
  • dla funkcji zwrotnej D
  • dla funkcji zaporowej A
 5. Długość zabudowy wg PN-EN 558,
 6. Zawory w wykonaniu morskim – WM wykonujemy zgodnie z norma PN-W-74017. Na życzenie Klienta zawory mogą podlegac odbiorowi Towarzystw Klasyfikacyjnych: GL, LRS, BV, DNV, PMPC (RMRS), ABS, RINA, EAC, GOST-R,
 7. Świadectwo odbioru wg PN-EN 10204.

W zapytaniu/zamówieniu prosimy o podanie norm, typu przyłącza, medium i parametrów pracy.

Producent zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w wyrobach bez powiadomienia.
SIEDZIBA
 

Fabryka Armatur "Głuchołazy" S.A.

ul. Wrocławska 1A
48-340 Głuchołazy
POLSKA

fag@fagsa.com.pl
+48 77 439 19 44

DANE PODMIOTU GOSPODARCZEGO:

NIP: 755-000-62-47 (PL7550006247)
KRS: 0000002304; Rejestr Przedsiębiorców, Sąd Rejonowy w Opolu
REGON: 530545025

Konto: BGŻ BNP Paribas 76 1600 1462 1848 6763 0000 0001

Wysokość kapitału zakładowego - kapitału wpłaconego:
2 685 109,20 zł.
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH