FAG SA

DN 10-300 / PN 40 bar / T max = 450°C


 

Zawór zaporowo-zwrotny
kołnierzowy prosty

 

Nr katalogowy: 468S
Rok wydania: 2018
Wydanie nr: VI
Karta nr: 025

Wykonania:
468S – wykonanie standardowe,  

468S A

– wykonanie kwasoodporne,  

468S M

– wykonanie mieszkowe,  

468S R

– wykonanie z grzybem regulacyjnym,  

468S T

– wykonanie z miękkim uszczelnieniem,  

468S WM

– wykonanie morskie,  

468S WMO

– wykonanie na produkty ropopochodne  

Zawór: 468 S

Zawór: 468 S

Zawór: 468 S

Zawór: 468 S

Zastosowanie:

Zawory zaporowo-zwrotne są zaworami jednokierunkowymi i służą do zabezpieczenia rurociągów przed wstecznym przepływem czynnika roboczego. Dodatkowa funkcja zaporowa pozwala na odcięcie przepływu czynnika roboczego. Zawory należy montować na rurociągach pionowych lub poziomych kółkiem do gówy. Przy montowaniu należy zwrócić uwagę na kierunek przepływu czynnika, który powinien być zgodny z oznaczeniem na kadłubie.

Czynnik roboczy:

Zawory 468S przeznaczone są do wody, pary, kondensatu, oleju oraz innych neutralnych czynników ciekłych i gazowych w przedziale temperatur od -10°C do 450°C, w wykonaniu    WM    do pracy w warunkach morskich i do wody morskiej, w wykonaniu    A    do czynników aktywnych chemicznie takich jak kwasy, zasady, roztwory soli itp. w zakresie stężeń uwarunkowanych odpornością chemiczną materiałów użytych do zaworów. Między innymi: (amoniak i jego pochodne, ług sodowy, kwas siarkowy, glikol etylenowy, solanka, gaz syntezowy, gaz koksowniczy, benzol, fenol, toluen, woda amoniakalna, woda złożowa, woda zdemineralizowana, mazut, produkty pochodne ropy naftowej).

Rysunki poglądowe:
Zawór: 468S DN 10-25
Zawór: 468S DN 10-25

Zawór: 468S DN 32-100
Zawór: 468S DN 32-100

Zawór: 468S DN 125-300
Zawór: 468S DN 125-300

Zawór: 468SM 10-25

Zawór: 468SM DN 32-100

Zawór: 468SM DN 125-300

Główne wymiary:

DN D1 D2 L H h Dk H h MASA
468S
MASA
468SM
mm 468SM kg
10 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
15 17 22 130 185 11 120 ?? ?? 2,2 ??
20 22 28 130 185 11 120 ?? ?? 2,8 ??
25 28 34 130 185 11 120 ?? ?? 3,3 ??
32 37 43 160 (180*) 260 11 160 ?? ?? 7,2 ??
40 43 49 180 (200*) 270 14 160 ?? ?? 8,0 ??
50 54 61 210 (230*) 270 18 160 ?? ?? 12,4 ??
65 70 83 290 320 25 200 ?? ?? 21,4 ??
80 82 96 310 370 27 250 ?? ?? 26,0 ??
100 105 121 350 405 37 320 ?? ?? 50,0 ??
125 132 147 400 436 58 320 ?? ?? 63,0 ??
150 159 176 480 496 70 360 ?? ?? 91,0 ??
200 208 228 600 576 92 400 ?? ?? 172,0 ??
250 257 282 730 665 110 500 ?? ?? 176,0 ??
300 325 331 850 777 160 650 ?? ?? ?? ??

Przykłady rozwiązań:
Grzyb na wkrętkę
 

Grzyb stożkowy
 

Grzyb regulacyjny na drut
 

Grzyb z miekkim uszczelnieniem

Blokada otwarcia

Grzyb z odciążeniem

Grzyb regulacyjny na wkrętkę

Grzyb z wskaźnikiem otwarcia

Zakres stosowania:

Wykonanie Największe ciśnienie roboczego [w bar] przy temp. czynnika (°C)
100 200 250 300 350 400 450 500 510 520 530 550
Standard 40 35 32 28 24 21 18
U ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
H ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
A
DN 10-25
DN 32-300
 
40
40
 
36
26
 
34
24
 
32

Wykonanie w innych gatunkach materiału na zapytanie

Materiały podstawowe:

Nazwa części Materiał
Standard
Tmax 450°C
U
Tmax 530°C
H
Tmax 550°C
A
Tmax 250°C
Kadłub
– DN 10-25
– DN 32-300
 
P245GH
GP240GH
 
(1.0352)
(1.0619)
 
16Mo3
G20Mo5
 
(1.5415)
(1.5419)
 
13CrMo4-5
G17CrMo5-5
 
(1.7335)
(1.7357)
 
X6CrNiTi18-10
GX5CrNi19-10
 
(1.4541)
(1.4308)
Siedlisko kadłuba
– DN 10-25
– DN 32-300
 
GX10CrNi 18-8
G19 9LSi
 
(1.4312)
(1.4316)
Stellit Stellit  
X6CrNiTi18-10
X5CrNi19-10
 
(1.4541)
(1.4308)
Pokrywa
– DN 10-50
– DN 65-50
 
P245GH
GP240GH
 
(1.0352)
(1.0619)
 
16Mo3
G20Mo5
 
(1.5415)
(1.5419)
 
13CrMo4-5
G17CrMo5-5
 
(1.7335)
(1.7357)
 
X6CrNiTi18-10
X5CrNi19-10
 
(1.4541)
(1.4308)
Trzpień X20Cr13 (1.4021) X39CrMo17-1 (1.4122) X22CrMoV12-1 (1.4923) X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)
Siedlisko Grzyba
– DN 10-50
– DN 65-80
– DN 100-300
 
X30Cr13
GX12Cr12
G19 9LSi
 
(1.4028)
(1.4006)
(1.4316)
 
16Mo3
G20Mo5
 
(1.5415)
(1.5419)
 
13CrMo4-5
G17CrMo5-5
 
(1.7335)
(1.7357)
 
X6CrNiTi18-10
X5CrNi19-10
 
(1.4541)
(1.4308)
Uszczelnienia Grafit Grafit Grafit Grafit

Zakres stosowania:

Przepływ
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250
Kv 4 6,3 10 16 25 40 63 100 160 250 360 630 1100

Sposób oznaczeń:

468S    –       –       –       –       –   
TYP połączenie materiał grzyb uszczelnienie napęd
 
  kołnierzowe
 
Wykonanie Materiał  
   –    P245GH
GP240GH
(1.0352)
(1.0619)
   –    – standard    –    – grafit    –    – ręczny
   A    X6CrNiTi18-10
X5CrNi19-10
(1.4541)
(1.4308)
   R    – grzyb dławiący    M    – wykonanie mieszkowe    B    – przystosowanie do napędu
   H    13CrMo4-5
G17CrMo5-5
(1.7335)
(1.7357)
   X    – inne    P    – PTFE    E    – napęd elektrycny
   U    16Mo3
G20Mo5
(1.5415)
(1.5419)
     X    – inne    H    – napęd hydrauliczny
 
 
   P    – napęd pneumatyczny
 
 
   X    – inny

Producent zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w wyrobach bez powiadomienia.

Uwagi:

 1. Standardowe wykonanie kolnierzy zaworów wg PN-EN 1092-1 – z przylga-„B1”.
  Na zyczenie wykonujemy inne rodzaje przylg i kołnierzy zgodnie z ANSI, BS, DIN lub wg indywidualnych potrzeb Klienta,
 2. Wykonujemy równiez zawory z kolnierzami na cisnienia PN (6÷25) bar,
 3. Wymagania i badania techniczne zaworów wg PN-EN 12266-1,
 4. Klasa szczelności wg PN-EN 12266-1:,
  • dla funkcji zwrotnej D
  • dla funkcji zaporowej A
 5. Długość zabudowy wg PN-EN 558,
 6. Kierunek przepływu medium oznaczono na korpusie zaworu strzałką:
  dla średnic DN 10÷100 pod grzyb, dla DN od 125 na grzyb
 7. Zawory w wykonaniu morskim – WM wykonujemy zgodnie z norma PN-W-74017. Na życzenie Klienta zawory mogą podlegac odbiorowi Towarzystw Klasyfikacyjnych: GL, LRS, BV, DNV, PMPC (RMRS), ABS, RINA, EAC, GOST-R,
 8. Świadectwo odbioru wg PN-EN 10204.

W zapytaniu/zamówieniu prosimy o podanie norm, typu przyłącza, medium i parametrów pracy.

Producent zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w wyrobach bez powiadomienia.
SIEDZIBA
 

Fabryka Armatur "Głuchołazy" S.A.

ul. Wrocławska 1A
48-340 Głuchołazy
POLSKA

fag@fagsa.com.pl
+48 77 439 19 44

DANE PODMIOTU GOSPODARCZEGO:

NIP: 755-000-62-47 (PL7550006247)
KRS: 0000002304; Rejestr Przedsiębiorców, Sąd Rejonowy w Opolu
REGON: 530545025

Konto: BGŻ BNP Paribas 76 1600 1462 1848 6763 0000 0001

Wysokość kapitału zakładowego - kapitału wpłaconego:
2 685 109,20 zł.
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH