FAG SA

DN 15-50 / PN 500 bar / T max = 650°C


 

Zawór zaporowy prosty
z końcówkami do spawania

 

Nr katalogowy: 649
Rok wydania: 2018
Wydanie nr: VI
Karta nr: 008

Wykonania:
649 – wykonanie standardowe,  

649 A

– wykonanie kwasoodporne (13CrMo4-5),  

649 B

– wykonanie kwasoodporne (11CrMo9-10),  

649 C

– wykonanie kwasoodporne (X10CrMoVNb9-1),  

649 U

– wykonanie kwasoodporne (16Mo3),  

649 R

– wykonanie z grzybem regulacyjnym,  

Zawór: 649

Zawór: 649

Zawór: 649

Zawór: 649

Zastosowanie:

Zawory zaporowe mają zastosowanie w instalacjach przemysłowych oraz ogólnego przeznaczenia. Stosowane są do odcinania przepływu czynnika roboczego. Zawory wyposażone w grzyb regulacyjny służą do regulacji przepływu strumienia medium. Z uwagi na przeznaczenie mogą być wyposażone w mieszek, wskaźnik otwarcia, blokadę. Zawory można montować w dowolnym położeniu na instalacjach, zwracając jedynie uwagę na prawidłowy kierunek przepływu czynnika, który powinien być zgodny z oznaczeniem na kadłubie.

Czynnik roboczy:

Zawory 649 przeznaczone są do wody, pary, kondensatu, oleju oraz innych neutralnych czynników ciekłych i gazowych w przedziale temperatur od -10°C do 550°C, do pracy w warunkach morskich i do wody morskiej, w wykonaniu kwasoodpornym do czynników aktywnych chemicznie takich jak kwasy, zasady, roztwory soli itp. w zakresie stężeń uwarunkowanych odpornością chemiczną materiałów użytych do zaworów. Między innymi: (amoniak i jego pochodne, ług sodowy, kwas siarkowy, glikol etylenowy, solanka, gaz syntezowy, gaz koksowniczy, benzol, fenol, toluen, woda amoniakalna, woda złożowa, woda zdemineralizowana, mazut, produkty pochodne ropy naftowej).

Rysunki poglądowe:
Zawór: 649
Zawór: 649

Zawór: 649
Zawór: 649

Główne wymiary:

DN Dw Dz L H h Dk MASA
PN 250 PN 320 PN 500 PN 250 PN 320 PN 500
mm kg
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
15 16,0 15,0 16,5 22 22 32 160 275 20 200 8,0
20 20,0 20,0 20,0 27 28 38 160 275 20 200 8,0
25 26,5 24,0 23,5 35 35 47 160 275 20 200 8,0
32 30,0 30,0 30,0 40 40 58 250 365 25 320 28,5
40 38,5 36,0 33,5 49 49 66 250 365 25 320 28,5
50 45,0 49,5 45,0 61 77 86 250 365 25 320 27,5

Przykłady rozwiązań:
Grzyb na wkrętkę
 

Grzyb stożkowy
 

Grzyb regulacyjny na drut
 

Grzyb z miekkim uszczelnieniem

Blokada otwarcia

Grzyb z odciążeniem

Grzyb regulacyjny na wkrętkę

Grzyb z wskaźnikiem otwarcia

Zakres stosowania:

Wykonanie Największe ciśnienie roboczego [w bar] przy temp. czynnika (°C)
100 300 400 450 500 510 530 550
Standard 320 308 216 132
500 400 320 235
A 320 320 320 320 266 223 150 93
500 500 500 500 383 324 218 137
U 320 320 298 288 179 136 86
500 500 453 437 290 231 146
Wykonanie Największe ciśnienie roboczego [w bar] przy temp. czynnika (°C)
450 500 510 530 550 580 600 620 640 650
B 320 286 250 188 138 88
500 421 368 281 212 137
C 500 500 500 500 453 359 281 212 181 137

Wykonanie w innych gatunkach materiału na zapytanie

Materiały podstawowe:

Nazwa części Materiał
Standard
Tmax 450°C
A
Tmax 550°C
B
Tmax 580°C
U
Tmax 650°C*
C
Tmax 530°C*
Kadłub P245GH (1.0352) 13CrMo4-5 (1.7335) 11CrMo9-10 (1.7383) 16Mo3 (1.5415) X10CrMoVNb9-1 (1.4903)
Pokrywa
– DN 15-25
– DN 32-50
 
P245GH
GP240GH
 
(1.0352)
(1.0619)
 
11CrMo9-10 (1.7383)
GX17CrNi16-2Mo5-5 (1.)
X10CrMoVNb9-1 (1.4903)
Trzpień X30Cr13 (1.4028) X39CrMo17-1 (1.4122) X7CrMoBNb16-16 (1.)
Siedlisko Grzyba Stellit
Siedlisko kadłuba Stellit
Uszczelnienia Grafit

Zakres stosowania:

Przepływ
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250
Kv 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Sposób oznaczeń:

649    S       –       –       –       –   
TYP połączenie materiał grzyb uszczelnienie napęd
 
  spawane
 
Wykonanie Materiał  
   –    P250GH (1.0352)    –    – standard    –    – grafit    –    – ręczny
   A    13CrMo4-5 (1.7335)    R    – grzyb dławiący    P    – PTFE    B    – przystosowanie do napędu
   B    11CrMo9-10 (1.7383)    X    – inne    X    – inne    E    – napęd elektrycny
   C    X10CrMoVNb9-1 (1.4903)        H    – napęd hydrauliczny
   U    16Mo3 (1.5415)        P    – napęd pneumatyczny
 
 
   X    – inny

Producent zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w wyrobach bez powiadomienia.

Uwagi:

  1. Na życzenie Klienta wykonujemy różne końcówki do wspawania,
  2. Wymagania i badania techniczne zaworów wg PN-EN 12266-1,
  3. Klasa szczelności A wg PN-EN 12266-1,
  4. Świadectwo odbioru wg życzenia Klienta wg PN-EN 10204.

W zapytaniu/zamówieniu prosimy o podanie norm, typu przyłącza, medium i parametrów pracy.

Producent zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w wyrobach bez powiadomienia.
SIEDZIBA
 

Fabryka Armatur "Głuchołazy" S.A.

ul. Wrocławska 1A
48-340 Głuchołazy
POLSKA

fag@fagsa.com.pl
+48 77 439 19 44

DANE PODMIOTU GOSPODARCZEGO:

NIP: 755-000-62-47 (PL7550006247)
KRS: 0000002304; Rejestr Przedsiębiorców, Sąd Rejonowy w Opolu
REGON: 530545025

Konto: BGŻ BNP Paribas 76 1600 1462 1848 6763 0000 0001

Wysokość kapitału zakładowego - kapitału wpłaconego:
2 685 109,20 zł.
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH