FAG SA

DN 15-150 / PN 100 bar / T max = 450°C


 

Osadnik prosty
z końcówkami do spawania typu “T”

 

Nr katalogowy: 922S
Rok wydania: 2018
Wydanie nr: VI
Karta nr: 035

Wykonania:
922S – wykonanie standardowe,  

Zawór: 922S

Zawór: 922S

Zawór: 922S

Zawór: 922S

Zastosowanie:

Osadniki kołnierzowe służą do ochrony przed zanieczyszczeniami najbardziej wrażliwych na uszkodzenia elementów instalacji takich jak: aparatura kontrolno-pomiarowa, pompy, armatura regulacyjna, przepływomierze, liczniki ciepła itp. Mogą być montowane na rurociągach pionowych i poziomych pokrywą do dołu.

Czynnik roboczy:

Osadniki 922S przeznaczone są do wody, pary, kondensatu, oleju oraz innych neutralnych czynników ciekłych i gazowych w przedziale temperatur od -10°C do 450°C, w wykonaniu    A    do czynników aktywnych chemicznie takich jak kwasy, zasady, roztwory soli itp. w zakresie stężeń uwarunkowanych odpornością chemiczną użytych materiałów. Między innymi: (amoniak i jego pochodne, ług sodowy, kwas siarkowy, glikol etylenowy, solanka, gaz syntezowy, gaz koksowniczy, benzol, fenol, toluen, woda amoniakalna, woda złożowa, woda zdemineralizowana, mazut, produkty pochodne ropy naftowej).

Rysunki poglądowe:
Zawór: 922S DN 10-25
Zawór: 922S DN 10-25

Zawór: 922S DN 32-100
Zawór: 922S DN 32-100

Zawór: 922S DN 125-300
Zawór: 922S DN 125-300

Główne wymiary:

DN D1 D2 L H H1 MASA
mm kg
15 ?? ?? ?? ?? ?? ??
20 ?? ?? ?? ?? ?? ??
25 ?? ?? ?? ?? ?? ??
32 37 43 230 100 180 5,5
40 43 54 230 120 200 8,0
50 54 67 300 125 200 13,0
65 70 83 340 160 240 36,5
80 83 96 380 175 260 28,3
100 105 121 500 200 280 37,0
150 154 176 550 307 680 100,0

Zakres stosowania:

Wykonanie Największe ciśnienie roboczego [w bar] przy temp. czynnika (°C)
120 200 250 300 350 400 450
Standard 100 83,3 76,1 69,0 64,2 59,5 32,8

Wykonanie w innych gatunkach materiału na zapytanie

Materiały podstawowe:

Nazwa części Materiał
Kadłub GP240GH (1.0619)
Pokrywa C22 (1.0402)
Wkład filtrujący X6CrNiTi18-10 (1.4541)
Uszczelnienia Grafit

Opcje wykonania:

Standardowo osadniki wyposażone są w filtry o 64 oczkach/cm² (prześwit oczka 0,8 mm) – oznaczenie FS 64.
Wykonujemy również osadniki o:

  • 100 oczkach/cm² (prześwit oczka 0,80 mm) – oznaczenie FS 100 (Mesh 25)
  • 200 oczkach/cm² (prześwit oczka 0,50 mm) – oznaczenie FS 200 (Mesh 35)
  • 250 oczkach/cm² (prześwit oczka 0,40 mm) – oznaczenie FS 250 (Mesh 40)
  • 400 oczkach/cm² (prześwit oczka 0,28 mm) – oznaczenie FS 400 (Mesh 50)
  • 600 oczkach/cm² (prześwit oczka 0,25 mm) – oznaczenie FS 600 (Mesh 60)

Opcjonalnie osadnik może być wyposażony w korek spustowy (wyczystkę) do usuwania zanieczyszczeń.
Istnieje również możliwość wyposażenia osadnika we wkłady magnetyczne do wychwytywania cząstek ferromagnetycznych.

Zakres stosowania:

Przepływ
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150
Kv ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

Sposób oznaczeń:

922S    –       –       –       –       –   
TYP połączenie materiał grzyb uszczelnienie napęd
 
  kołnierzowe
 
Wykonanie Materiał  
   –    P245GH
GP240GH
(1.0352)
(1.0619)
   –    – standard    –    – grafit    –    – ręczny
   A    X6CrNiTi18-10
X5CrNi19-10
(1.4541)
(1.4308)
   R    – grzyb dławiący    M    – wykonanie mieszkowe    B    – przystosowanie do napędu
   H    13CrMo4-5
G17CrMo5-5
(1.7335)
(1.7357)
   X    – inne    P    – PTFE    E    – napęd elektrycny
   U    16Mo3
G20Mo5
(1.5415)
(1.5419)
     X    – inne    H    – napęd hydrauliczny
 
 
   P    – napęd pneumatyczny
 
 
   X    – inny

Producent zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w wyrobach bez powiadomienia.

Uwagi:

  1. Wymagania i badania techniczne zaworów wg PN-EN 12266-1,
  2. Świadectwo odbioru wg PN-EN 10204.

W zapytaniu/zamówieniu prosimy o podanie norm, typu przyłącza, medium i parametrów pracy.

Producent zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w wyrobach bez powiadomienia.
SIEDZIBA
 

Fabryka Armatur "Głuchołazy" S.A.

ul. Wrocławska 1A
48-340 Głuchołazy
POLSKA

fag@fagsa.com.pl
+48 77 439 19 44

DANE PODMIOTU GOSPODARCZEGO:

NIP: 755-000-62-47 (PL7550006247)
KRS: 0000002304; Rejestr Przedsiębiorców, Sąd Rejonowy w Opolu
REGON: 530545025

Konto: BGŻ BNP Paribas 76 1600 1462 1848 6763 0000 0001

Wysokość kapitału zakładowego - kapitału wpłaconego:
2 685 109,20 zł.
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH