FAG SA

DN 25 / PN 40 bar / T max = 100°C


 

Zawór zaporowo-zwrotny
do hydroinżekcji

 

Nr kat.: HYDRO 25
Rok wydania: 2018
Wydanie nr: VI
Karta nr: 045

Zawór: HYDRO 25

Zawór: HYDRO 25

Zawór: HYDRO 25

Zawór: HYDRO 25

Zastosowanie:

Zawory zaporowo-zwrotne do hydroinżekcji służą do montowania na bateriach pieców koksowniczych w instalacjach doprowadzenia wody w procesie koksowania (instalacjach hydroinżekcji). Przeznaczone są do sterowania doprowadzeniem wody amoniakalnej wysokociśnieniowej do hydroinżekcji i hydraulicznego czyszczenia odbieralnika oraz niskociśnieniowej do chłodzenia gazu. Dzięki mechanizmowi zabudowanemu na wozie zasypowym (stropowym) umożliwia pełną mechanizację sterowania doprowadzeniem wody w procesie koksowania.

Czynnik roboczy:

Zawory HYDRO 25 przeznaczone są do wody amoniakalnej o stężeniu pH7 zawierającej związki amonowe, smołę, benzol, fenole, zasady pirydynowe, zanieczyszczenia stałe itp. o maksymalnej temperaturze do 100°C.

Rysunki poglądowe:
Zawór: HYDRO 25 DN 10-25
Zawór: HYDRO 25 DN 10-25

Zawór: HYDRO 25 DN 32-100
Zawór: HYDRO 25 DN 32-100

Zawór: HYDRO 25 DN 125-300
Zawór: HYDRO 25 DN 125-300

Główne wymiary:

DN D1 D2 DO L L1 H h MASA
mm kg
23 29 M10 85 230 82 100 4 11,5

Materiały podstawowe:

Nazwa części Materiał
Kadłub stal węglowa stal węglowa
Korpus rozdzielacza stal węglowa stal węglowa
Trzpień X30Cr13 (1.4028)
Grzyb, grzybek rozdzielacza X30Cr13 (1.4028)

Producent zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w wyrobach bez powiadomienia.

Charakterystyka:

Zespół zaporowo-zwrotny do hydroinżekcji stanowi dźwigniowy, szybkodziałający zespół zaworu zaporowego, współdziałający ze sterowaymi różnicą ciśnień, samoczynnie działającym zaworem zwrotnym dwustronnego działania. Zespół spełnia funkcję dwudrogowego zaworu rozdzielającego podwójnego działania i jest szczególnie przydatny do stosowania w instalacjach hydroinżekcji na bateriach koksowniczych.
Zawór HYDRO 25 charakteryzuje się:

  1. trwałością, prostotą budowy i niezawodnością działania,
  2. szybkością i łatwością przesterowania,
  3. wysoką szczelnością zamknięć przepływów,
  4. odpornością na panujące na baterii koksowniczej uciążliwe warunki pracy,
  5. podatnością do pełnej mechanizacji,
  6. przystosowaniem do zabudowy w nowo projektowanych oraz istniejących instalacjach hydroinżekcji.

W zapytaniu/zamówieniu prosimy o podanie norm, typu przyłącza, medium i parametrów pracy.

Producent zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w wyrobach bez powiadomienia.
SIEDZIBA
 

Fabryka Armatur "Głuchołazy" S.A.

ul. Wrocławska 1A
48-340 Głuchołazy
POLSKA

fag@fagsa.com.pl
+48 77 439 19 44

DANE PODMIOTU GOSPODARCZEGO:

NIP: 755-000-62-47 (PL7550006247)
KRS: 0000002304; Rejestr Przedsiębiorców, Sąd Rejonowy w Opolu
REGON: 530545025

Konto: BGŻ BNP Paribas 76 1600 1462 1848 6763 0000 0001

Wysokość kapitału zakładowego - kapitału wpłaconego:
2 685 109,20 zł.
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH