FAG SA

DN 100-300


 

Zawór zwrotny
wspomagany serwomotorem

 

Nr katalogowy: ZZW
Rok wydania: 2018
Wydanie nr: VI
Karta nr: 048

Zawór: ZZW

Zawór: ZZW

Zawór: ZZW

Zawór: ZZW

Zastosowanie:

Zawory zwrotne montuje się na rurociągach doprowadzających parę grzewczą z upustów turbiny do podgrzewaczy regeneracyjnych. Zadaniem ich jest zabezpieczenie turbiny przed powrotnym przepływem pary z układu rurowego i podgrzewaczy.

Rysunki poglądowe:
Zawór: ZZW DN 10-25
Zawór: ZZW DN 10-25

Zawór: ZZW DN 32-100
Zawór: ZZW DN 32-100

Zawór: ZZW DN 125-300
Zawór: ZZW DN 125-300

Główne wymiary:

DN D1 D2 D3 D4 L L1 H1 H2 H3 H4 S MASA
mm kg
100 97 99 108 100 540 270 1297 597 185 45 25 330
150 147 149 159 150 600 300 1342 605 225 66 46 345
200 198 200 219 200 650 325 1408 629 265 85 65 430
250 259 261 273 250 850 425 1493 679 300 85 65 460
300 308 310 324 270 900 450 1560 704 345 95 75 475

Przykłady rozwiązań:
Grzyb na wkrętkę
 

Grzyb stożkowy
 

Grzyb regulacyjny na drut
 

Grzyb z miekkim uszczelnieniem

Blokada otwarcia

Grzyb z odciążeniem

Grzyb regulacyjny na wkrętkę

Grzyb z wskaźnikiem otwarcia

Zakres stosowania:

PN [w bar] Tmax [°C]
ZZW H-5 DN 100 64 420
ZZW H-7 DN 100
ZZW H-5 DN 150 45 420
ZZW H-7 DN 150
ZZW H-5 DN 200 25 420
ZZW H-7 DN 200
ZZW H-5 DN 250 25 490
ZZW H-7 DN 250
ZZW H-5 DN 300 25 430
ZZW H-7 DN 300

Materiały podstawowe:

Nazwa części Materiał
Korpus zaworu G17CrMo5-5 (1.7357)
Pokrywa zaworu G17CrMo5-5 (1.7357)
Grzybek zaworu G17CrMo5-5 (1.7357)
Tłok zaworu C22 (1.0402)
Korpus serwomotoru GP240GH (1.0619)
Pokrywa serwomotoru stal węglowa
Wrzeciono serwomotoru X30Cr13 (1.4028)

Producent zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w wyrobach bez powiadomienia.

Charakterystyka:

Zawór ZZW składa się z właściwego zaworu zwrotnego ze swobodnym grzybkiem połączonym z tłokiem oraz serwomotoryu wyposażonego w łącznik krańcowy. Właściwy zawór zwrotny skłąda się ze staliwnego korpusu i umieszczonego w nim swobodnie przesuwnego grzybka połączonego z przesuwnym tłokiem. Na pokrywie zaworu umieszczony jest serwomotor składający się z korpusu, tłoka, sprężyn i wrzeciona. Do serwomotoru przykręcony jest łącznik krańcowy KW-211 umocowany na pokrywie zaworu.

Zawór zwrotny ZZW umożliwia jednokierunkowy przepływ pary i zabezpiecza przed zmianą kierunku przepływu Normalnie para przepływa od turbiny do podgrzewacza. Podczas tego przepływu sprężyny ściskane znajdujące się pod tłokiem serwomotoru dociskają nakrętkę specjalną znajdującą się na wrzecionie serwomotoru do pokrywy zaworu. Wskutek tego grzybek zostaje zwolniony od nacisku wrzeciona serwomotoru i przy ciśnieniu pary panującym pod nim ma możliwość swobodnego podnoszenia się i otwierania zaworu. W wypadku spadku ciśnienia przed zaworem do wartości niższej od ciśnienia za zaworem grzybek jest w stanie, dzięki tej różnicy ciśnień przesunąć się do siedziska zaworu i zamknąć zawór. Pewność zamknięcia zaworu jest zagwarantowana przez działanie serwomotoru. Spadek ciśnienia przed zaworem na ogół może nastąpić w wyniku zamknięcia automatycznego zaworu odcinającego turbiny.

Zamknięcie zaworu automatycznego powoduje doprowadzenie przez zawór z elektromagnetycznym sterowaniem wody o ciśnieniu min. 0,7MPa do serwomotoru.

Parcie wody na tłok serwomotoru przezwycięża działanie sprężyn i powoduje przesunięcie tłoka wraz z wrzecionem w kierunku grzyba zaworu. Przesunięte wrzeciono dociska grzybek do siedziska co zapewnia szczelność zamknięcia zaworu. Na wrzecionie serwomotoru przy pomocy szczęki zamocowana jest dźwignia oporowa, która przy przesunięciu wrzeciona do położenia zamknięcia zaworu ,naciska na łącznik krańcowy, który przekazuje impuls elektryczny do sygnalizacji świetlnej układu zabezpieczeń.

W zależności od ciśnienia kondensatu zawór może być wyposażony w serwomotor SZZ-H5 ; SZZ-H7.

Producent zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w wyrobach bez powiadomienia.
SIEDZIBA
 

Fabryka Armatur "Głuchołazy" S.A.

ul. Wrocławska 1A
48-340 Głuchołazy
POLSKA

fag@fagsa.com.pl
+48 77 439 19 44

DANE PODMIOTU GOSPODARCZEGO:

NIP: 755-000-62-47 (PL7550006247)
KRS: 0000002304; Rejestr Przedsiębiorców, Sąd Rejonowy w Opolu
REGON: 530545025

Konto: BGŻ BNP Paribas 76 1600 1462 1848 6763 0000 0001

Wysokość kapitału zakładowego - kapitału wpłaconego:
2 685 109,20 zł.