Księgowy

 

 

 

 

Zakres obowiązków:

  • Dekretowanie i księgowanie dokumentów,
  • Księgowanie i wyliczanie rezerw, wycen walutowych rozliczeń międzyokresowych kosztów,
  • Prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej,,
  • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
  • Przygotowywanie deklaracji podatkowych VAT oraz sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych,
  • Współpraca z US, ZUS, GUS, bankami,
  • Przygotowywanie przelewów bankowych, księgowanie wyciągów bankowych,
  • Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,
  • Prowadzenie kasy zakładowej,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

 

Oczekiwania:

  • Min. wykształcenie średnie,
  • Dobra znajomość MS Office(Word,Excel)
  • Mile widziane doświadczenie zawodowe,
  • Chęć do pracy i poszerzania swojej wiedzy.

 

Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • atrakcyjne wynagrodzenie,
  • podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w systemie szkoleń,
  • umowę o pracę,
  • przyjazną atmosferę i dobre warunki pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie aplikacji CV z klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

Oferty należy składać na adres: Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. ul. Wrocławska 1 A, 48-340 Głuchołazy,
e mail: a.remis@fagsa.com.pl lub osobiście do Biura Zarządu FAG S.A.

 

 
SIEDZIBA
 

Fabryka Armatur "Głuchołazy" S.A.

ul. Wrocławska 1A
48-340 Głuchołazy
POLSKA

fag@fagsa.com.pl
+48 77 439 19 44

DANE PODMIOTU GOSPODARCZEGO:

NIP: 755-000-62-47 (PL7550006247)
KRS: 0000002304; Rejestr Przedsiębiorców, Sąd Rejonowy w Opolu
REGON: 530545025

Konto: BGŻ BNP Paribas 76 1600 1462 1848 6763 0000 0001

Wysokość kapitału zakładowego - kapitału wpłaconego:
2 685 109,20 zł.
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH