Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. zatrudni pracownika na stanowisko: Magazyniera.

Zakres obowiązków:

  • przyjmowanie towarów do magazynu, uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji;
  • wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych;
  • rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, zabezpieczanie ich przed zniszczeniem i kradzieżą;
  • prawidłowe oznakowanie składowanych towarów;
  • utrzymywanie porządku i czystości w magazynie, przejezdności dróg transportowych, eksploatacyjnych i pożarowych: przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ppoż.;
  • prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych lub metodami tradycyjnymi;
  • czynny udział w inwentaryzacjach, doraźnych, ciągłych, zdawczo-odbiorczych; wyjaśnianie przyczyn powstawania różnic w stanie ilościowym towarów;
  • uczestnictwo w czynnościach reklamacyjnych w zakresie wad jakościowych lub braków/ nadwyżek ilościowych;
  • ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mu towary i środki;
   nadzór nad pracą osób zatrudnionych w magazynie.

Oczekiwania:

  • Wykształcenie co najmniej średnie techniczne,
  • Minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku magazyniera
  • Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe

Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • wynagrodzenie adekwatne do warunków rynkowych i posiadanych kompetencji.
  • podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w systemie szkoleń,
  • umowę o pracę na czas nieokreślony (po okresie próbnym),

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie aplikacji CV z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Oferty należy składać na adres: Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. ul. Wrocławska 1 A, 48-340 Głuchołazy, e mail:  a.remis@fagsa.com.pl lub osobiście do Biura Zarządu FAG S.A.
SIEDZIBA
 

Fabryka Armatur "Głuchołazy" S.A.

ul. Wrocławska 1A
48-340 Głuchołazy
POLSKA

fag@fagsa.com.pl
+48 77 439 19 44

DANE PODMIOTU GOSPODARCZEGO:

NIP: 755-000-62-47 (PL7550006247)
KRS: 0000002304; Rejestr Przedsiębiorców, Sąd Rejonowy w Opolu
REGON: 530545025

Konto: BGŻ BNP Paribas 76 1600 1462 1848 6763 0000 0001

Wysokość kapitału zakładowego - kapitału wpłaconego:
2 685 109,20 zł.
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH