Logowanie do platofrmy B2B dla zarejestrowanych klientów dostępne pod adresem: 

https://b2b.fagsa.com.pl