TYP: 
zaporowo-zwrotny, prosty, kołnierzowy, do hydroinżekcji
NR KAT.: 
HYDRO 25
PN: 
HYDRO 32
DN: 
32
TEMP.: 
do +100°C
MEDIUM: 
woda amoniakalna (pH7) zawierająca związki amonowe, smołę, benzol, fenole, zasady pirydynowe, zanieczyszczenia stałe
ZASTOSOWANIE: 
sterowanie doprowadzeniem wody amoniakalnej, wysokociśnieniowej do hydroinżekcji (proces koksowniczy) i hydraulicznego czyszczenia odbieralnika oraz niskociśnieniowej do chłodzenia gazu
ZałącznikWielkość
PDF icon karta w *.pdf497.42 KB