JAKOŚĆ

Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania armatury przemysłowej – decyzja nr UC-16-86-W/1-02 z dnia 2002-10-31 oraz certyfikaty zgodności UDT-CERT uprawniające FAG SA do odbioru i znakowania naszych wyrobów znakiem i w imieniu Urzędu Dozoru Technicznego.

Nasze zawory mogą być poddawane odbiorom przez Towarzystwa Klasyfikacyjne: PRS (Polski Rejestr Statków), LRS (Lloyd’s Register), BV (Bureau Veritas), GL (Germanischer Lloyd), RINA, DNV (Det Norske Veritas), ABS (American Bureau of Shipping), PMPC (RMRS; (Rosyjski Morski Rejestr Statków)), TÜV, UDT (Urząd Dozoru Technicznego).

W naszej Firmie wdrożony i certyfikowany jest również System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001: 2001, oraz certyfikat zgodności z Dyrektywą Nr 97/23/EC (PED) upoważniający nas do znakowania naszych wyrobów objętych dyrektywą znakiem CE i numerem organu notyfikowanego (0525). Oba certyfikaty wydane są przez Lloyd’s Register Quality Assurance.

Ponadto posiadamy wdrożony lecz nie certyfikowany System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14 001 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy zgodny z normą PN-N-18 001.

O jakości oferowanych przez naszą Fabrykę produktów najlepiej świadczą otrzymane przez nią wyróżnienia:.

Jakość RokuOpolska Nagroda JakościJakość Roku
SIEDZIBA
 

Fabryka Armatur "Głuchołazy" S.A.

ul. Wrocławska 1A
48-340 Głuchołazy
POLSKA

fag@fagsa.com.pl
+48 77 439 19 44

DANE PODMIOTU GOSPODARCZEGO:

NIP: 755-000-62-47 (PL7550006247)
KRS: 0000002304; Rejestr Przedsiębiorców, Sąd Rejonowy w Opolu
REGON: 530545025

Konto: BGŻ BNP Paribas 76 1600 1462 1848 6763 0000 0001

Wysokość kapitału zakładowego - kapitału wpłaconego:
2 685 109,20 zł.