×


Oferty pracy

Zakres obowiązków:

 • przyjmowanie towarów do magazynu, uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji;
 • wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych;
 • rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, zabezpieczanie ich przed zniszczeniem i kradzieżą;
 • prawidłowe oznakowanie składowanych towarów;
 • utrzymywanie porządku i czystości w magazynie, przejezdności dróg transportowych, eksploatacyjnych i pożarowych: przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ppoż.;
 • prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych lub metodami tradycyjnymi;
 • czynny udział w inwentaryzacjach, doraźnych, ciągłych, zdawczo-odbiorczych; wyjaśnianie przyczyn powstawania różnic w stanie ilościowym towarów;
 • uczestnictwo w czynnościach reklamacyjnych w zakresie wad jakościowych lub braków/ nadwyżek ilościowych;
 • ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mu towary i środki;
  nadzór nad pracą osób zatrudnionych w magazynie.

 Oczekiwania:

 • wykształcenie średnie techniczne,
 • minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku magazyniera,
 • mile widziane uprawnienia na wózki widłowe,

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • wynagrodzenie adekwatne do warunków rynkowych i posiadanych kompetencji.
 • podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w systemie szkoleń,
 • umowę o pracę na czas nieokreślony (po okresie próbnym).

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie aplikacji CV z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Oferty należy składać na adres: Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. ul. Wrocławska 1 A, 48-340 Głuchołazy, e mail:  a.remis@fagsa.com.pl lub osobiście do Biura Zarządu FAG S.A.

Zakres obowiązków:

 • programowanie sterowanych numerycznie obrabiarek CNC;
 • sprawowanie nadzoru technologicznego nad produkowanymi wyrobami oraz normowanie procesu technologicznego;
 • realizowanie zadań z wykorzystaniem oprogramowania CAD CAM oraz sterowania CNC
 • pisanie programów obróbczych na maszyny CNC takich jak tokarki i frezarki
 • opracowywanie technologii nowych detali wykonywanych na obrabiarkach CNC
 • opracowywanie dokumentacji technologicznej na wyroby zlecane do produkcji i części prototypowych;
 • dobieranie odpowiednich narzędzi i oprzyrządowania technicznego do optymalizacji procesów produkcji;
 • rozwiązywanie problemów technologicznych i koordynowanie działań związanych z aktualną produkcją;
 • dokonywanie pomiaru wykonanych detali oraz tworzenie technologii obróbczych;
 • współpraca z działem konstrukcyjnym w zakresie zapewnienia technologiczności dokumentacji konstrukcyjnej;
 • współpraca z działem produkcji i działem jakości w procesie wdrażania nowych części i przeprowadzania prób technologicznych.

 Oczekiwania:

 • wykształcenie: średnie lub wyższe techniczne, (mechanika, budowa maszyn lub pokrewne),
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • pożądana znajomość norm technicznych i standardów jakościowych,
 • znajomość programów informatycznych w tym wspomagających projektowanie CAD, CAM
 • mobilność, dyspozycyjność,
 • kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji,
 • podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w systemie szkoleń,
 • umowę o pracę,
 • przyjazną atmosferę i dobre warunki pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie aplikacji CV z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Oferty należy składać na adres: Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. ul. Wrocławska 1 A, 48-340 Głuchołazy, e mail:  a.remis@fagsa.com.pl lub osobiście do Biura Zarządu FAG S.A.

Zakres obowiązków:

 

 • Bieżące przeglądy i konserwacje instalacji elektroenergetycznych w urządzeniach i maszynach produkcyjnych oraz instalacji sterowania i automatyki,
 • Usuwanie oraz zapobieganie awariom elektrycznym oraz awariom w systemach automatyki i sterowania,
 • Udział w przeglądach okresowych maszyn,
 • Dbanie o stan techniczny maszyn w celu zapewnienia ciągłości procesów produkcyjnych.

 

 Oczekiwania:

 • Wykształcenia min. zawodowe, średnie techniczne o specjalności Elektryk,
 • Uprawnienia SEP do 1 kV,
 • Doświadczenia na podobnym stanowisku w Dziale Utrzymania Ruchu lub innych działach technicznych w firmach produkcyjnych,
 • Praktycznej wiedzy z zakresu elektryki,
 • Gotowości do pracy,
 • Samodzielności oraz dużej motywacji do pracy.

 

Oferujemy:

 

 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Wynagrodzenie adekwatne do warunków rynkowych i posiadanych kompetencji
 • Podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w systemie szkoleń,
 • Umowę o pracę,
 • Przyjazną atmosferę i dobre warunki pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie aplikacji CV z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Oferty należy składać na adres: Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. ul. Wrocławska 1 A, 48-340 Głuchołazy, e mail:  a.remis@fagsa.com.pl lub osobiście do Biura Zarządu FAG S.A.

Zakres obowiązków:

 • ustawianie i obsługa obrabiarek CNC,
 • ocena stanu i wymiana narzędzi obróbczych,
 • wprowadzanie korekt do programów obróbczych,
 • realizacja pomiarów wytworzonych wyrobów zgodnie z planem kontroli,
 • konserwacja maszyn, usuwanie prostych usterek,

Oczekiwania:

 • wykształcenie średnie lub zawodowe – kierunek obróbka skrawaniem lub podobne,
 • umiejętność obsługi maszyn CNC,
 • umiejętność odczytywania rysunku technicznego,
 • znajomość systemów sterowania,
 • umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi,

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Wynagrodzenie adekwatne do warunków rynkowych i posiadanych kompetencji
 • podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w systemie szkoleń,
 • umowę o pracę,
 • przyjazną atmosferę i dobre warunki pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie aplikacji CV z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Oferty należy składać na adres: Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. ul. Wrocławska 1 A, 48-340 Głuchołazy, e mail:  a.remis@fagsa.com.pl lub osobiście do Biura Zarządu FAG S.A.

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie procesów obróbki skrawaniem: zapoznanie się z rysunkiem technicznym , szkicem, kartą technologiczną, dobór i przygotowanie narzędzi skrawających oraz parametrów skrawania,
 • wykonywanie prac tokarskich, frezarskich na obrabiarkach ogólnego przeznaczenia i /lub CNC,
 • wprowadzanie niezbędnych korekt narzędzi bądź programów obróbkowych dla maszyn CNC,
 • ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy, w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki,
 • kontrolowanie jakości obrabianych detali szablonami, sprawdzianami, suwmiarkami, mikrometrem i innymi przyrządami, zgodnie z wymaganiami dokumentacji,
 • czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów,
 • przygotowywanie miejsca pracy zgodnie z zasadami BHP i ochrony p.poż oraz ochrony środowiska
 • sprawdzanie stanu technicznego i określanie stopnia zużycia narzędzi skrawających,
 • wykrywanie nieprawidłowości pracy, usuwanie drobnych usterek maszyn i urządzeń skrawających oraz zgłaszanie awarii.

Oczekiwania:

 • wykształcenie średnie lub zawodowe – kierunek obróbka skrawaniem lub podobne,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia
 • praktyczna znajomość budowy i zasady działania tokarki, frezarki i innych maszyn do obróbki skrawaniem
 • praktyczne umiejętności toczenia, frezowania i podstawowych operacji skrawania
 • umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • koordynacja ruchowo-wzrokowa

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • wynagrodzenie adekwatne do warunków rynkowych i posiadanych kompetencji,
 • podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w systemie szkoleń,
 • umowę o pracę,
 • przyjazną atmosferę i dobre warunki pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie aplikacji CV z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Oferty należy składać na adres: Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. ul. Wrocławska 1 A, 48-340 Głuchołazy, e mail: a.remis@fagsa.com.pl  lub osobiście do Biura Zarządu FAG S.A.

Zakres obowiązków:

 • Pozyskiwanie nowych klientów,
 • Realizacja wyjazdów handlowych,
 • Prowadzenie rozmów handlowych,
 • Przygotowywanie ofert handlowych,
 • Realizacja założonych planów sprzedaży
  Utrzymywanie bardzo dobrych relacji z kontrahentami handlowymi,
 • Dbanie o pozytywny wizerunek firmy.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe,
 • Komunikatywność,
 • Prawo jazdy i gotowość odbywania częstych podróży służbowych,
 • Doświadczenie w kontaktach z klientami,
 • Mile widziane doświadczenie w branży armatury przemysłowej lub pokrewnej w sektorze B2B.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Niezbędne narzędzia – samochód, laptop, telefon,
 • Wynagrodzenie adekwatne do uzyskiwanych wyników.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie aplikacji CV z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Oferty należy składać na adres: Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. ul. Wrocławska 1 A, 48-340 Głuchołazy, e mail:  a.remis@fagsa.com.pl lub osobiście do Biura Zarządu FAG S.A.

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie elementów i materiałów do spawania zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • wykonywanie operacji spawania metodami 111 i 135 oraz napawania,
 • umiejętność posługiwania się przyrządami kontrolno-pomiarowymi,
 • organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż, ochrony środowiska oraz wymaganiami ergonomii.

Oczekiwania:

 • wykształcenie średnie lub zawodowe
 • aktualne uprawnienia spawalnicze
 • doświadczenie zawodowe
 • mile widziane uprawnienia na spawanie grup stali 1, 5, 6, 8 oraz inne dodatkowe kwalifikacje.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • praca jednozmianowa w siedzibie firmy,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji,
 • podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w systemie szkoleń,
 • umowę o pracę.
 • przyjazną atmosferę i dobre warunki pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie aplikacji CV z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Oferty należy składać na adres: Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. ul. Wrocławska 1 A, 48-340 Głuchołazy, e mail:  a.remis@fagsa.com.pl lub osobiście do Biura Zarządu FAG S.A.

Zakres obowiązków:

 • konstruowanie nowych wyrobów i wprowadzanie zmian konstrukcyjnych w już istniejących,
 • przygotowywanie, aktualizacja i emisja dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej,
 • techniczne przygotowanie produkcji – weryfikacja i dobór materiałów produkcyjnych,
 • poszukiwanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i wspieranie nowych wdrożeń oraz projektów związanych z poprawą jakości oraz redukcją kosztów, udział w pracach projektowo – rozwojowych,
 • tworzenie rysunków wykonawczych i złożeniowych elementów,
 • doradztwo techniczne dla klientów w obszarze stosowanych rozwiązań i produktów.

Oczekiwania:

 • wykształcenie: wyższe techniczne, (mechanika , budowa maszyn lub pokrewne),
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • pożądana znajomość norm technicznych i standardów jakościowych,
 • znajomość programów informatycznych w tym wspomagających projektowanie CAD, CAM,
 • mobilność, dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B,
 • kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • wynagrodzenie adekwatne do warunków rynkowych i posiadanych kompetencji,
 • podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w systemie szkoleń,
 • umowę o pracę,
 • przyjazną atmosferę i dobre warunki pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie aplikacji CV z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Oferty należy składać na adres: Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. ul. Wrocławska 1 A, 48-340 Głuchołazy, e mail: a.remis@fagsa.com.pl lub osobiście do Biura Zarządu FAG S.A.