×


Oferty pracy

Zakres obowiązków:

 • Bieżące przeglądy i konserwacje instalacji elektroenergetycznych w urządzeniach i maszynach produkcyjnych oraz instalacji sterowania i automatyki,
 • Serwis, projektowanie i montaż układów elektronicznych,
 • Usuwanie oraz zapobieganie awariom elektrycznym oraz awariom w systemach automatyki i sterowania,
 • Udział w przeglądach okresowych maszyn,
 • Dbanie o stan techniczny maszyn w celu zapewnieni ciągłości procesów produkcyjnych.

 Oczekiwania:

 • Wykształcenia min. zawodowe, średnie techniczne, wyższe o specjalności elektronika, mechatronika,
 • Uprawnienia SEP do 1 kV,
 • Doświadczenia na podobnym stanowisku w Dziale Utrzymania ruchu lub innych działach technicznych w firmach produkcyjnych,
 • Praktycznej wiedzy z zakresu elektryki, elektroniki, mechatroniki
 • Gotowości do pracy,
 • Samodzielności oraz dużej motywacji do pracy.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Wynagrodzenie adekwatne do warunków rynkowych i posiadanych kompetencji
 • podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w systemie szkoleń,
 • umowę o pracę,
 • przyjazną atmosferę i dobre warunki pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie aplikacji CV z klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Oferty należy składać na adres: Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. ul. Wrocławska 1 A, 48-340 Głuchołazy, e mail: a.remis@fagsa.com.pl lub osobiście do Biura Zarządu FAG S.A.

Zakres obowiązków:

 • ustawianie i obsługa obrabiarek CNC,
 • ocena stanu i wymiana narzędzi obróbczych,
 • wprowadzanie korekt do programów obróbczych,
 • realizacja pomiarów wytworzonych wyrobów zgodnie z planem kontroli,
 • konserwacja maszyn, usuwanie prostych usterek,

 Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe, średnie lub zawodowe – kierunek obróbka skrawaniem lub podobne,
 • umiejętność obsługi maszyn CNC,
 • umiejętność odczytywania rysunku technicznego,
 • znajomość systemów sterowania,
 • umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi,

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Wynagrodzenie adekwatne do warunków rynkowych i posiadanych kompetencji
 • podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w systemie szkoleń,
 • umowę o pracę,
 • przyjazną atmosferę i dobre warunki pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie aplikacji CV z klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Oferty należy składać na adres: Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. ul. Wrocławska 1 A, 48-340 Głuchołazy, e mail: a.remis@fagsa.com.pl lub osobiście do Biura Zarządu FAG S.A.

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie zespołem i procesami w dziale Utrzymania Ruchu,
 • zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn, urządzeń produkcyjnych i instalacji,
 • optymalne wykorzystanie potencjału parku maszynowego,
 • rozwój, optymalizacja i wdrażanie nowych rozwiązań w obszarze utrzymania ruchu,
 • kontrola i realizacja planów modernizacyjnych,
 • współpraca w zakresie tworzenia planów inwestycyjnych,
 • realizacja zadań związanych z utrzymaniem obiektów i terenu zakładu,
 • współpraca z firmami zewnętrznymi,
 • współpraca z działem produkcji w zakresie poprawy wydajności,
 • monitorowanie infrastruktury technicznej, opracowywanie harmonogramu okresowych przeglądów technicznych, analiza przyczyn i skutków awarii,
 • nadzór nad dokumentacją maszyn oraz dokumentacją z podejmowanych działań,
 • kosztowa optymalizacja wydatków związanych z UR,

 Oczekiwania:

 • doświadczenie w kierowaniu obszarem utrzymania ruch,
 • umiejętność sprawnego zarządzania pracą zespołów ludzkich,
 • znajomość zagadnień technologicznych, produkcyjnych, utrzymania ruchu,
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i organizacyjne,
 • samodzielność i odpowiedzialność,
 • umiejętność czytania rysunków technicznych, dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń,
 • umiejętność działania pod presją czasu.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • wynagrodzenie adekwatne do warunków rynkowych i posiadanych kompetencji
 • podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w systemie szkoleń,
 • umowę o pracę,
 • przyjazną atmosferę i dobre warunki pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie aplikacji CV z klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Oferty należy składać na adres: Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. ul. Wrocławska 1 A, 48-340 Głuchołazy, e mail: a.remis@fagsa.com.pl lub osobiście do Biura Zarządu FAG S.A.

 

Zakres obowiązków:

 • programowanie sterowanych numerycznie obrabiarek CNC;
 • sprawowanie nadzoru technologicznego nad produkowanymi wyrobami oraz normowanie procesu technologicznego;
 • realizowanie zadań z wykorzystaniem oprogramowania CAD CAM oraz sterowania CNC
 • pisanie programów obróbczych na maszyny CNC takich jak tokarki i frezarki
 • opracowywanie technologii nowych detali wykonywanych na obrabiarkach CNC
 • opracowywanie dokumentacji technologicznej na wyroby zlecane do produkcji i części prototypowych;
 • dobieranie odpowiednich narzędzi i oprzyrządowania technicznego do optymalizacji procesów produkcji;
 • rozwiązywanie problemów technologicznych i koordynowanie działań związanych z aktualną produkcją;
 • dokonywanie pomiaru wykonanych detali oraz tworzenie technologii obróbczych;
 • współpraca z działem konstrukcyjnym w zakresie zapewnienia technologiczności dokumentacji konstrukcyjnej;
 • współpraca z działem produkcji i działem jakości w procesie wdrażania nowych części i przeprowadzania prób technologicznych.

 Oczekiwania:

 • wykształcenie: średnie lub wyższe techniczne, (mechanika, budowa maszyn lub pokrewne),
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • pożądana znajomość norm technicznych i standardów jakościowych,
 • znajomość programów informatycznych w tym wspomagających projektowanie CAD, CAM
 • mobilność, dyspozycyjność,
 • kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji,
 • podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w systemie szkoleń,
 • umowę o pracę,
 • przyjazną atmosferę i dobre warunki pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie aplikacji CV z klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Oferty należy składać na adres: Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. ul. Wrocławska 1 A, 48-340 Głuchołazy, e mail: a.remis@fagsa.com.pl lub osobiście do Biura Zarządu FAG S.A.