×


Zawór minimalnego przepływu z napędem pneumatycznym

Materiał: C22

Ciśnienie nominalne: PN 320

Średnica nominalna: DN 50

Zakres temperatury pracy: 200°C

Pozycja pracy: pionowo

Zawory służą do utrzymania stałej wydajności pomp zasilających kotły lub do kondensatu poprzez otwarcie we właściwym momencie zaworu na rurociągu łączącym króciec tłoczny pompy wody zasilającej ze zbiornikiem wody po stronie ssania. Zabezpiecza to pompę przed uszkodzeniem podczas pracy z niską wydajnością.

Zastosowanie

Ciepłownictwo

Ciepłownictwo

Para

Para

Sprężone powietrze

Sprężone powietrze

Czynniki neutralne

Czynniki neutralne

Woda zasilająca lub kondensat o temperaturze do 200°C

Sterowanie

Siłownik elektryczny

Siłownik hydrauliczny / pneumatyczny

Cechy

Zawory minimalnego przepływu spełniają funkcję zaworów bezpieczeństwa dla instalacji zasilającej, a szczególnie pomp zasilających. W pompach zasilających kotły lub do kondensatu, wydajność nie może spaść poniżej określonej wartości – mogłoby to skutkować wzrostem temperatury wody zasilającej lub kondensatu w pompie oraz wystąpieniem niedopuszczalnej kawitacji. Podczas szczególnych okresów pracy kotła, takich jak rozruch, spadek ciśnienia lub praca przy małym obciążeniu, wielkość zapotrzebowania wody zasilającej jest mniejsza niż wielkość zapotrzebowania niezbędna do prawidłowego chłodzenia pompy. W celu utrzymania stałej wydajności pompy zasilającej niezbędne jest wykonanie instalacji obiegowej z zamontowanym zaworem minimalnego przepływu, regulującym przepływ powrotny nadmiaru wody zasilającej lub kondensatu do zbiornika lub kondensatora. Zawory minimalnego przepływu powinny zapewnić właściwe chłodzenie pompy, nawet w przypadku zerowego zapotrzebowania na wodę zasilającą.

Do pobrania

KARTY KATALOGOWE