×


Zawór zaporowy kołnierzowy prosty
Fig. 218

Materiał: DN 10-25 P245GH; DN 32-350 GP240GH

Ciśnienie nominalne: PN 40

Średnica nominalna: DN 10-350

Zakres temperatury pracy: 550°C

Pozycja pracy: dowolna

Zawory zaporowe mają zastosowanie w instalacjach przemysłowych oraz ogólnego przeznaczenia. Stosowane są do odcinania przepływu czynnika roboczego. Zawory wyposażone w grzyb regulacyjny służą do regulacji przepływu strumienia medium. Z uwagi na przeznaczenie mogą być wyposażone w mieszek, wskaźnik otwarcia, blokadę. Zawory można montować w dowolnym położeniu na instalacjach, zwracając jedynie uwagę na prawidłowy kierunek przepływu czynnika, który powinien być zgodny z oznaczeniem na kadłubie.

Zastosowanie

Przemysł

Przemysł

Przemysł stoczniowy

Przemysł stoczniowy

Przemysł chemiczny

Przemysł chemiczny

Petrochemia

Przemysł petrochemiczny

Ścieki

Ścieki

Gaz

Gaz

Ciepłownictwo

Ciepłownictwo

Chłodnictwo i klimatyzacja

Chłodnictwo i klimatyzacja

Glikol

Glikol

Woda przemysłowa

Woda przemysłowa

Olej diatermiczny

Olej diatermiczny

Oleje przemysłowe

Oleje przemysłowe

Para

Para

Sprężone powietrze

Sprężone powietrze

Czynniki neutralne

Czynniki neutralne

Energetyka

Energetyka

Zawory 218 przeznaczone są do wody, pary, kondensatu, oleju oraz innych neutralnych czynników ciekłych i gazowych w przedziale temperatur od -29°C do 550°C, do pracy w warunkach morskich i do wody morskiej, w wykonaniu kwasoodpornym do czynników aktywnych chemicznie takich jak kwasy, zasady, roztwory soli itp. w zakresie stężeń uwarunkowanych odpornością chemiczną materiałów użytych do zaworów. Między innymi: (amoniak i jego pochodne, ług sodowy, kwas siarkowy, glikol etylenowy, solanka, gaz syntezowy, gaz koksowniczy, benzol, fenol, toluen, woda amoniakalna, woda złożowa, woda zdemineralizowana, mazut, produkty pochodne ropy naftowej).

Sterowanie

Sterowanie ręczne

Sterowanie ręczne

Siłownik elektryczny

Siłownik elektryczny

Siłownik elektryczny

Siłownik hydrauliczny / pneumatyczny

Cechy

 • Wymagania i badania techniczne zaworów wg PN-EN 12266-1,
 • Klasa szczelności A wg PN-EN 12266-1,
 • Długość zabudowy wg PN-EN 558,
 • Kierunek przepływu medium oznaczono na korpusie zaworu strzałką:
  dla średnic DN 10÷100  pod grzyb, dla DN od 125  na grzyb
 • Standardowe wykonanie kołnierzy zaworów wg PN-EN 1092-1 – z przylga-„B1”.
  Na życzenie wykonujemy inne rodzaje przylg i kołnierzy zgodnie z ANSI, BS, DIN lub wg indywidualnych potrzeb Klienta,
 • Na życzenie zawory z kołnierzami na ciśnienia PN (6÷25) bar,
 • Zawory w wykonaniu morskim – WM wykonujemy zgodnie z norma PN-W-74017. Na życzenie Klienta zawory mogą podlegać odbiorowi Towarzystw Klasyfikacyjnych: GL, LRS, BV, DNV, PMPC (RMRS), ABS, RINA, EAC, GOST-R,
 • Świadectwo odbioru wg PN-EN 10204.