×


Zawór zaporowo-zwrotny do hydroinżekcji
HYDRO25

Materiał: stal węglowa

Ciśnienie nominalne: PN 40

Średnica nominalna: DN 25

Zakres temperatury pracy: 100°C

Pozycja pracy: pionowo

Zawory zaporowo-zwrotne do hydroinżekcji służą do montowania na bateriach pieców koksowniczych w instalacjach doprowadzenia wody w procesie koksowania (instalacjach hydroinżekcji). Przeznaczone są do sterowania doprowadzeniem wody amoniakalnej wysokociśnieniowej do hydroinżekcji i hydraulicznego czyszczenia odbieralnika oraz niskociśnieniowej do chłodzenia gazu. Dzięki mechanizmowi zabudowanemu na wozie zasypowym (stropowym) umożliwia pełną mechanizację sterowania doprowadzeniem wody w procesie koksowania.

Zastosowanie

Przemysł

Przemysł

Przemysł chemiczny

Przemysł chemiczny

Petrochemia

Przemysł petrochemiczny

Zawory HYDRO 25 przeznaczone są do wody amoniakalnej o stężeniu pH7 zawierającej związki amonowe, smołę, benzol, fenole, zasady pirydynowe, zanieczyszczenia stałe itp. o maksymalnej temperaturze do 100°C.

Sterowanie

Sterowanie ręczne

Sterowanie ręczne

Cechy

Zespół zaporowo-zwrotny do hydroinżekcji stanowi dźwigniowy, szybkodziałający zespół zaworu zaporowego, współdziałający ze sterowaymi różnicą ciśnień, samoczynnie działającym zaworem zwrotnym dwustronnego działania. Zespół spełnia funkcję dwudrogowego zaworu rozdzielającego podwójnego działania i jest szczególnie przydatny do stosowania w instalacjach hydroinżekcji na bateriach koksowniczych.
Zawór HYDRO 25 charakteryzuje się:

  • trwałością, prostotą budowy i niezawodnością działania,
  • szybkością i łatwością przesterowania,
  • wysoką szczelnością zamknięć przepływów,
  • odpornością na panujące na baterii koksowniczej uciążliwe warunki pracy,
  • podatnością do pełnej mechanizacji,
  • przystosowaniem do zabudowy w nowo projektowanych oraz istniejących instalacjach hydroinżekcji.

Do pobrania

KARTY KATALOGOWE