×


Zawór zaporowo-zwrotny kołnierzowy prosty
Fig. 468

Materiał: DN 10-25 P245GH; DN 32-350 GP240GH

Ciśnienie nominalne: PN 40

Średnica nominalna: DN 10-300

Zakres temperatury pracy: 450°C

Pozycja pracy: dowolna

Zawory zaporowo-zwrotne są zaworami jednokierunkowymi i służą do zabezpieczenia rurociągów przed wstecznym przepływem czynnika roboczego. Dodatkowa funkcja zaporowa pozwala na odcięcie przepływu czynnika roboczego. Zawory należy montować na rurociągach pionowych lub poziomych kółkiem do gówy. Przy montowaniu należy zwrócić uwagę na kierunek przepływu czynnika, który powinien być zgodny z oznaczeniem na kadłubie.

Zastosowanie

Przemysł

Przemysł

Przemysł stoczniowy

Przemysł stoczniowy

Przemysł chemiczny

Przemysł chemiczny

Petrochemia

Przemysł petrochemiczny

Ścieki

Ścieki

Gaz

Gaz

Glikol

Glikol

Woda przemysłowa

Woda przemysłowa

Olej diatermiczny

Olej diatermiczny

Oleje przemysłowe

Oleje przemysłowe

Para

Para

Sprężone powietrze

Sprężone powietrze

Czynniki neutralne

Czynniki neutralne

Energetyka

Energetyka

Zawory 468 przeznaczone są do wody, pary, kondensatu, oleju oraz innych neutralnych czynników ciekłych i gazowych w przedziale temperatur od -10°C do 450°C, w wykonaniu    WM    do pracy w warunkach morskich i do wody morskiej, w wykonaniu    A    do czynników aktywnych chemicznie takich jak kwasy, zasady, roztwory soli itp. w zakresie stężeń uwarunkowanych odpornością chemiczną materiałów użytych do zaworów. Między innymi: (amoniak i jego pochodne, ług sodowy, kwas siarkowy, glikol etylenowy, solanka, gaz syntezowy, gaz koksowniczy, benzol, fenol, toluen, woda amoniakalna, woda złożowa, woda zdemineralizowana, mazut, produkty pochodne ropy naftowej).

Sterowanie

Sterowanie ręczne

Sterowanie ręczne

Siłownik elektryczny

Siłownik elektryczny

Siłownik elektryczny

Siłownik hydrauliczny / pneumatyczny

Cechy

 • Standardowe wykonanie kołnierzy zaworów wg PN-EN 1092-1 – z przylga-„B1”.
  Na życzenie wykonujemy inne rodzaje przylg i kołnierzy zgodnie z ANSI, BS, DIN lub wg indywidualnych potrzeb Klienta,
 • Wykonujemy również zawory z kołnierzami na ciśnienia PN (6÷25) bar,
 • Wymagania i badania techniczne zaworów wg PN-EN 12266-1,
 • Klasa szczelności wg PN-EN 12266-1:,
  • dla funkcji zwrotnej D
  • dla funkcji zaporowej A
 • Długość zabudowy wg PN-EN 558,
 • Kierunek przepływu medium oznaczono na korpusie zaworu strzałką:
  dla średnic DN 10÷100  pod grzyb, dla DN od 125  na grzyb
 • Zawory w wykonaniu morskim – WM wykonujemy zgodnie z norma PN-W-74017. Na życzenie Klienta zawory mogą podlegać odbiorowi Towarzystw Klasyfikacyjnych: GL, LRS, BV, DNV, PMPC (RMRS), ABS, RINA, EAC, GOST-R,
 • Świadectwo odbioru wg PN-EN 10204.

Do pobrania

KARTY KATALOGOWE