×


Zawór zwrotny grzybkowy wspomagany serwomotorem
Fig. ZZW

Materiał: G17CrMo5-5

Ciśnienie nominalne: PN 25-64

Średnica nominalna: DN 100-300

Zakres temperatury pracy: 430°C

Pozycja pracy: pionowo / poziomo

Zawory zwrotne montuje się na rurociągach doprowadzających parę grzewczą z upustów turbiny do podgrzewaczy regeneracyjnych. Zadaniem ich jest zabezpieczenie turbiny przed powrotnym przepływem pary z układu rurowego i podgrzewaczy.

Zawór ZZW składa się z właściwego zaworu zwrotnego ze swobodnym grzybkiem połączonym z tłokiem oraz serwomotoryu wyposażonego w łącznik krańcowy. Właściwy zawór zwrotny skłąda się ze staliwnego korpusu i umieszczonego w nim swobodnie przesuwnego grzybka połączonego z przesuwnym tłokiem. Na pokrywie zaworu umieszczony jest serwomotor składający się z korpusu, tłoka, sprężyn i wrzeciona. Do serwomotoru przykręcony jest łącznik krańcowy KW-211 umocowany na pokrywie zaworu.

Zawór zwrotny ZZW umożliwia jednokierunkowy przepływ pary i zabezpiecza przed zmianą kierunku przepływu Normalnie para przepływa od turbiny do podgrzewacza. Podczas tego przepływu sprężyny ściskane znajdujące się pod tłokiem serwomotoru dociskają nakrętkę specjalną znajdującą się na wrzecionie serwomotoru do pokrywy zaworu. Wskutek tego grzybek zostaje zwolniony od nacisku wrzeciona serwomotoru i przy ciśnieniu pary panującym pod nim ma możliwość swobodnego podnoszenia się i otwierania zaworu. W wypadku spadku ciśnienia przed zaworem do wartości niższej od ciśnienia za zaworem grzybek jest w stanie, dzięki tej różnicy ciśnień przesunąć się do siedziska zaworu i zamknąć zawór. Pewność zamknięcia zaworu jest zagwarantowana przez działanie serwomotoru. Spadek ciśnienia przed zaworem na ogół może nastąpić w wyniku zamknięcia automatycznego zaworu odcinającego turbiny.

Zamknięcie zaworu automatycznego powoduje doprowadzenie przez zawór z elektromagnetycznym sterowaniem wody o ciśnieniu min. 0,7MPa do serwomotoru.

Parcie wody na tłok serwomotoru przezwycięża działanie sprężyn i powoduje przesunięcie tłoka wraz z wrzecionem w kierunku grzyba zaworu. Przesunięte wrzeciono dociska grzybek do siedziska co zapewnia szczelność zamknięcia zaworu. Na wrzecionie serwomotoru przy pomocy szczęki zamocowana jest dźwignia oporowa, która przy przesunięciu wrzeciona do położenia zamknięcia zaworu ,naciska na łącznik krańcowy, który przekazuje impuls elektryczny do sygnalizacji świetlnej układu zabezpieczeń.

W zależności od ciśnienia kondensatu zawór może być wyposażony w serwomotor SZZ-H5 ; SZZ-H7.

Zastosowanie

Przemysł

Przemysł

Przemysł chemiczny

Przemysł chemiczny

Ciepłownictwo

Ciepłownictwo

Para

Para

Sprężone powietrze

Sprężone powietrze

Czynniki neutralne

Czynniki neutralne

Energetyka

Energetyka

Sterowanie

Siłownik elektryczny

Siłownik hydrauliczny / pneumatyczny

Cechy

PN [w bar] Tmax [°C]
ZZW H-5 DN 100 64 420
ZZW H-7 DN 100
ZZW H-5 DN 150 45 420
ZZW H-7 DN 150
ZZW H-5 DN 200 25 420
ZZW H-7 DN 200
ZZW H-5 DN 250 25 490
ZZW H-7 DN 250
ZZW H-5 DN 300 25 430
ZZW H-7 DN 300

 

Do pobrania

KARTY KATALOGOWE