×


Zawór zwrotny klapowy wspomagany serwomotorem
Fig. ZZW

Materiał: stal węglowa

Ciśnienie nominalne: PN 25

Średnica nominalna: DN 350-400

Zakres temperatury pracy: 300°C

Pozycja pracy: poziomo / pionowo

Zawory zwrotne montuje się na rurociągach doprowadzających parę grzewczą z upustów turbiny do podgrzewaczy regeneracyjnych. Zadaniem ich jest zabezpieczenie turbiny przed powrotnym przepływem pary z układu rurowego i podgrzewaczy.

Zastosowanie

Przemysł

Przemysł

Przemysł chemiczny

Przemysł chemiczny

Ciepłownictwo

Ciepłownictwo

Para

Para

Sprężone powietrze

Sprężone powietrze

Czynniki neutralne

Czynniki neutralne

Energetyka

Energetyka

Zawór ZZW składa się z właściwego zaworu zwrotnego z klapą zwrotną i serwomotoru wyposażonego w łącznik krańcowy. Właściwy zawór zwrotny składa się ze staliwnego korpusu ,umieszczonej w nim powrotnej sprzężonej z mechanizmem sterującym klapę i strzałkę. Mechanizm sterujący klapą powrotną jest połączony z serwomotorem. Na zewnętrznej stronie zaworu z jednej strony umieszczona jest skala a z przeciwnej serwomotor składający się z korpusu, tłoka, sprężyny, wrzeciona i dźwigni do łącznika krańcowego KW-211 umocowanego na pokrywie zaworu.

Zawór zwrotny ZZW umożliwia jednokierunkowy przepływ pary i zabezpiecza przed zmianą kierunku przepływu. Normalnie para przepływa od turbiny do podgrzewacza. Otwarcie zaworu następuje przy braku ciśnienia nad tłokiem serwomotoru. Sprężyna serwomotoru siłą sprężystości cofa wrzeciono do górnego położenia. Sprzężona z nim dźwignia pośrednio przez mechanizm dźwigniowy uwalnia klapę powrotną, a ta na skutek ciśnienia przed zaworem otwiera zawór zwrotny. Spadek ciśnienia przed zaworem następuje w wyniku zamknięcia automatycznego zaworu odcinającego turbiny. Zamknięcie zaworu automatycznego powoduje doprowadzenie przez zawór z elektromagnetycznym sterowaniem wody o ciśnieniu minimalnym 7 bar nad tłok serwomotoru. W zależności od ciśnienia kondensatu zawór może być wyposażony w serwomotor SZZ-H5 lub SZZ-H7.

PN [w bar] Tmax [°C]
ZZW H-5 DN 350 25 300
ZZW H-7 DN 350
ZZW H-5 DN 400 25 300
ZZW H-7 DN 400

Sterowanie

Siłownik elektryczny

Siłownik elektryczny

Do pobrania

KARTY KATALOGOWE