×


Zawór zwrotny kołnierzowy prosty
Fig. 292

Materiał: DN 10-25 P245GH; DN 32-350 GP240GH

Ciśnienie nominalne: PN 40

Średnica nominalna: DN 10-350

Zakres temperatury pracy: 550°C

Pozycja pracy: dowolna

Zawory zwrotne, jako zwory jednokierunkowe, służą do zabezpieczenia rurociągów oraz urządzeń przed wstecznym przepływem czynnika roboczego. Przy montowaniu na rurociągu należy zwracać uwagę na kierunek przepływu czynnika, który powinien być zgodny z oznaczeniem na kadłubie. Zawory można montować na rurociągach w dowolnej pozycji.

Zastosowanie

Przemysł

Przemysł

Przemysł stoczniowy

Przemysł stoczniowy

Przemysł chemiczny

Przemysł chemiczny

Petrochemia

Przemysł petrochemiczny

Ścieki

Ścieki

Gaz

Gaz

Ciepłownictwo

Ciepłownictwo

Glikol

Glikol

Woda przemysłowa

Woda przemysłowa

Olej diatermiczny

Olej diatermiczny

Oleje przemysłowe

Oleje przemysłowe

Para

Para

Sprężone powietrze

Sprężone powietrze

Czynniki neutralne

Czynniki neutralne

Energetyka

Energetyka

Zawory 292 przeznaczone są do wody, pary, kondensatu, oleju oraz innych neutralnych czynników ciekłych i gazowych w przedziale temperatur od -10°C do 550°C, w wykonaniu    WM    do pracy w warunkach morskich i do wody morskiej, w wykonaniu    A    do czynników aktywnych chemicznie takich jak kwasy, zasady, roztwory soli itp. w zakresie stężeń uwarunkowanych odpornością chemiczną materiałów użytych do zaworów. Między innymi: (amoniak i jego pochodne, ług sodowy, kwas siarkowy, glikol etylenowy, solanka, gaz syntezowy, gaz koksowniczy, benzol, fenol, toluen, woda amoniakalna, woda złożowa, woda zdemineralizowana, mazut, produkty pochodne ropy naftowej).

Cechy

 • Standardowe wykonanie kołnierzy zaworów wg PN-EN 1092-1 – z przylga-„B1”.
  Na życzenie wykonujemy inne rodzaje przylg i kołnierzy zgodnie z ANSI, BS, DIN lub wg indywidualnych potrzeb Klienta,
 • Wykonujemy również zawory z kołnierzami na ciśnienia PN (6÷25) bar,
 • Wymagania i badania techniczne zaworów wg PN-EN 12266-1,
 • Klasa szczelności D wg PN-EN 12266,
 • Długość budowy wg PN-EN 558-1,
 • Kierunek przepływu medium oznaczono na korpusie zaworu strzałką:
  dla średnic DN 10÷100  pod grzyb, dla DN od 125  na grzyb
 • Zawory w wykonaniu morskim – WM wykonujemy zgodnie z norma PN-W-74017. Na życzenie Klienta zawory mogą podlegać odbiorowi Towarzystw Klasyfikacyjnych: GL, LRS, BV, DNV, PMPC (RMRS), ABS, RINA, EAC, GOST-R,
 • Świadectwo odbioru wg PN-EN 10204.

Do pobrania

KARTY KATALOGOWE